O nas

 Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych  w Opolu rozpoczęła swoją działalność w 1952roku. W swojej kilku dziesięcioletniej  działalności wyspecjalizowała się w produkcji  kruszywa filtracyjnego i budowlanego.
 
Duże zapotrzebowanie na   wysokiej jakości piaski i żwiry filtracyjne związane jest z wciąż pogłębiającym się kryzysem zasobów wód podziemnych. Zmniejszanie się tych zasobów wymaga racjonalnego operowania istniejącymi zasobami wód, przy czym najistotniejsze staje się zagadnienie ich uzdatniania i oczyszczania, dotyczy to zwłaszcza wód pitnych , przemysłowych a także ścieków. W rozwiązaniu tych problemów istotną rolę odgrywa produkcja piasków i żwirów filtracyjnych.
 
 
Spółdzielnia jest jednym z większych producentów piasku i żwiru filtracyjnego w kraju. Złoża kruszyw naturalnych w obrębie województwa opolskiego będące źródłem otrzymywania piasków i żwirów  filtracyjnych , oznaczają się szczególną jakością , ponieważ zawartość krzemionki  waha się w granicach 92-98 % oraz małą zawartością tlenku wapniowego (CaO)  i magnezowego (MgO) jak również żelaza aktywnego i związków siarki.
 
Piaski i Żwiry filtracyjne produkujemy zgodnie z  PN-91/B-06716.
 
Specjalizujemy się również w produkcji kruszywa budowlanego, przeznaczonego m.in. do produkcji mieszanek i zapraw betonowych, produkcji kostki brukowej, elementów budowlanych itp.