Produkcja

Kruszywa budowlane:

 •  piasek budowlany - 0,0 mm -  1,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 •  żwir do betonu  - 1,4 mm -  4,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 •  żwir do betonu   - 2,0 mm -  8,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 •  żwir do betonu   - 8,0 mm - 16,0 mm - zgodnie z PN–EN 12620 + A1: 2010 Kruszywa do betonu
 •  piasek           - 0,0 mm -  1,0 mm - zgodnie z PN–EN 13043:2004/Ap1: 2010
 •  piasek           - 0,0 mm -  1,0 mm - zgodnie z PN–EN 13242 + A1: 2010  
 •  pospółka                              zgodnie z PN–EN 13242 + A1: 2010

 

Piaski i żwiry kwarcowe

Stosowane są jako materiał do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych.  

Piaski i żwiry filtracyjne

Produkujemy zgodnie z  PN – 91 B – 06716 Piaski i żwiry filtracyjne

 •  piasek filtracyjny - 0,50 mm - 0,80 mm
 •  piasek filtracyjny - 0,80 mm - 1,40 mm
 •  piasek filtracyjny - 1,40 mm - 2,00 mm

 

 •  żwir filtracyjny -  2,0 mm -  4,0 mm
 •  żwir filtracyjny -  4,0 mm -  8,0 mm
 •  żwir filtracyjny -  8,0 mm - 16,0 mm
 •  żwir filtracyjny - 16,0 mm - 32,0 mm

 

Asortyment Granica przesiewu, %(m/m)
Rodzaj Frakcjamm Przechodzi przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowegoMm
0,125 0,25 0,5 0,8 1,4 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0
Piasek 0,25 – 0,5 0-5 0-15 85-100 - 100 - - - - - -
0,5 – 0,8 - 0-5 0-15 90-100 - 100 - - - - -
0,8 – 1,4 - - 0-5 0-15 90-100 100 - - - - -
1,4 – 2,0 - - - 0-5 0-15 90-100 100 - - - -
Żwir 2,0 – 4,0 - - - - - 0-10 90-100 100 - - -
4,0 – 8,0 - - - - - - 0-10 90-100 100 - -
8,0 – 16,0 - - - - - - - 0-10 90-100 100 -
16,0 – 32,0 - - - - - - - - 0-10 90-100 100

 

Po ustaleniu z odbiorcą wymagań technicznych istnieje możliwość produkcję piasków i żwirów filtracyjnych o składzie ziarnowym innym niż podano w tabeli.

Piasek i żwir może być sprzedawany luzem lub na życzenie klienta może być konfekcjonowany w następujące opakowania:

 •  worki 25 kg – na palecie (Euro rozmiar) – max 1 tona na palecie
 •  worki 50 kg – na palecie (Euro rozmiar) – max 1 tona na palecie
 •  worki typu Big Bag 1 Tona